هر برگ که می‌رویید و نقشی نداشت، رویشی بی‌مرام و لهجه بود. بوستان خالی از شکل و طرح را چه حظی از بهار و رنگارنگ پاییزش می‌توان برد؟ پس باید به ریشه آموخت که از زمین بزرگوتر رنگ بگیرد و با دستان خورشید دانه دانه برگ و ساقه‌ها را بیاراید، و این را مکررا تکرار کند. برای لحظه لحظه‌اش نقشی نشان شود که باغ را برای هر عابر چنان آراید که چون هر طرف ببیند، بی‌نهایت دم از هوس لمس برگ شاخسارن را تا ابد در ذهنش نگه دارد.

چاپ

چاپ با آمدنش دنیا را زیر‌و‌رو کرد و هنوز از کارکرد آن کم نشده است، چرا که در طیف وسیعی از نیاز‌های صنعتی و هنری امر مهمی است. چاپ در بسته‌بندی و فروش اثربخش دارد. کیفیت و مواد مورد استفاده در چاپ و همینطور شیوه‌های مختلف مثل اف‌ست، چاپ مش، چاپ دیجیتال، چاپ روی پارچه و یا چاپ سیلک هرکدام به شکلی در ساخت محصول نهایی اثرگذار هستند. نظارت بر چاپ و همینطور طراحی به نحوی که همه پیش‌بینی های نیازهای چاپی در آن انجام شده باشد از جوانبی است که در طراحی گرافیک و تبلیغاتی باید به آن توجه داشت.

استودیو خلاق است در مرحله نظارت بر چاپ و تولید محصولات چاپی به تک‌تک مراحل مانند رنگ، کیفیت کاغذ و هم‌نشینی این دو با هم، صحافی و … نظارت کرده و محصول نهایی را از جنبه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

کتاب یکی از مهم ترین فعالیت های طراحی در دنیای نشر شناخته می شود. انتشار یک کتاب بدون طراحی آن امکان‌پذیر نیست. خوانا بودن، درست ورق …

بسته بندی محصولات به فهم بهتر چیزی که برای فروش یا ارائه درون آن قرار می گیرد کمک می کند. در دنیای امروز اهمیت بسته بندی بیشتر از همیشه …

به تناسب موضوع و محتوال کاتالوگ قطع های چاپی مختلف و آرایش عمودی و افقی یا مربع برای آن در نظر گرفته می شود. کاتالوگ ها دارای یک جلد …

ست اوراق اداری معمولا به تناسب نیاز شامل سربرگ، کارت ویزیت، پاکت نامه، نمونه قرارداد، کارت اعتباری و شناسایی است. این مواد طراحی توسط استودیو…

کتاب

پوستر تبلیغاتی اگر چه چون دوران ژول شره Jules Chéret سرآمد نیست و رنگ و بوی تازگی را از دست داده است و فنی کهن سال برای تبلیغات…

بسته بندی

فضای دیداری هویت یک برند به لحاظ تنفس، گردش چشم، تونالیته و هارمونی نیازمند طراحی دقیق گریدهای بصری است. در طراحی گرید، تناسب های بصری …

بروشور و کاتالوگ

پوستر تبلیغاتی اگر چه چون دوران ژول شره Jules Chéret سرآمد نیست و رنگ و بوی تازگی را از دست داده است و فنی کهن سال برای تبلیغات…

ست اوراق اداری

فضای دیداری هویت یک برند به لحاظ تنفس، گردش چشم، تونالیته و هارمونی نیازمند طراحی دقیق گریدهای بصری است. در طراحی گرید، تناسب های بصری …

چاپ