چاپ

هر برگ که می رویید و نقشی نداشت، رویشی بی مرام و لهجه بود. بوستان خالی از شکل و طرح را چه حظی از بهار و رنگارنگ پاییزش می توان برد؟ پس باید به ریشه آموخت که از زمین بزرگوتر رنگ بگیرد و با دستان خورشید دانه دانه برگ و ساقه ها را بیاراید، و این را مکررا تکرار کند. برای لحظه لحظه‌اش نقشی نشان شود که باغ را برای هر عابر چنان آراید که چون هر طرف ببیند، بی نهایت دم از هوس لمس برگ شاخسارن را تا ابد در ذهنش نگه دارد.

کتاب یکی از مهم ترین فعالیت های طراحی در دنیای نشر شناخته می شود. انتشار یک کتاب بدون طراحی آن امکان‌پذیر نیست. خوانا بودن، درست ورق …

بسته بندی محصولات به فهم بهتر چیزی که برای فروش یا ارائه درون آن قرار می گیرد کمک می کند. در دنیای امروز اهمیت بسته بندی بیشتر از همیشه …

به تناسب موضوع و محتوال کاتالوگ قطع های چاپی مختلف و آرایش عمودی و افقی یا مربع برای آن در نظر گرفته می شود. کاتالوگ ها دارای یک جلد …

ست اوراق اداری معمولا به تناسب نیاز شامل سربرگ، کارت ویزیت، پاکت نامه، نمونه قرارداد، کارت اعتباری و شناسایی است. این مواد طراحی توسط استودیو…

کتاب

پوستر تبلیغاتی اگر چه چون دوران ژول شره Jules Chéret سرآمد نیست و رنگ و بوی تازگی را از دست داده است و فنی کهن سال برای تبلیغات…

بسته بندی

فضای دیداری هویت یک برند به لحاظ تنفس، گردش چشم، تونالیته و هارمونی نیازمند طراحی دقیق گریدهای بصری است. در طراحی گرید، تناسب های بصری …

بروشور و کاتالوگ

پوستر تبلیغاتی اگر چه چون دوران ژول شره Jules Chéret سرآمد نیست و رنگ و بوی تازگی را از دست داده است و فنی کهن سال برای تبلیغات…

ست اوراق اداری

فضای دیداری هویت یک برند به لحاظ تنفس، گردش چشم، تونالیته و هارمونی نیازمند طراحی دقیق گریدهای بصری است. در طراحی گرید، تناسب های بصری …

بروشور و کاتالوگ

معمولاً از بخش های خلاقانه طراحی گرافیک، بروشور است، همسان سازی محتوای داخل بروشور با سیر مطالعه آن و شکل ورق زدن و همینطور طراحی تیغ برشی که نحوه جمع و باز شدن و نگاه مخاطب را کنترل کند، از بخش های جدی طراحی بروشور است. بروشورهای تبلیغاتی مواد چاپی موثری در تبلیغات هستند که می توانند پیام خود را کوتاه و موثر به مخاطب ارائه دهند.
کاتالوگ
به تناسب موضوع و محتوال کاتالوگ قطع های چاپی مختلف و آرایش عمودی و افقی یا مربع برای آن در نظر گرفته می شود. کاتالوگ ها دارای یک جلد می باشند و فهرست مطالب هم در کاتالوگ های مختلف به استفاده از آن کمک می کند. بخش زیادی از کاتالوگ ها را تصاویر اشغال می کنند. برش و انتخاب تصاویر و نحوه ترکیب آنها با متن، به درک بهتر آنها کمک می کند. کاتالوگ ها باید دارای یونیفرم طراحی باشند و نظام ورق زدن آنها توسط طراح در نظر گرفته شود و به این ترتیب صفحات داخلی باید صفحه بندی شوند و مطابق یونیفرم شکل بگیرند.