چاپ

هر برگ که می رویید و نقشی نداشت، رویشی بی مرام و لهجه بود. بوستان خالی از شکل و طرح را چه حظی از بهار و رنگارنگ پاییزش می توان برد؟ پس باید به ریشه آموخت که از زمین بزرگوتر رنگ بگیرد و با دستان خورشید دانه دانه برگ و ساقه ها را بیاراید، و این را مکررا تکرار کند. برای لحظه لحظه‌اش نقشی نشان شود که باغ را برای هر عابر چنان آراید که چون هر طرف ببیند، بی نهایت دم از هوس لمس برگ شاخسارن را تا ابد در ذهنش نگه دارد.

کتاب یکی از مهم ترین فعالیت های طراحی در دنیای نشر شناخته می شود. انتشار یک کتاب بدون طراحی آن امکان‌پذیر نیست. خوانا بودن، درست ورق …

بسته بندی محصولات به فهم بهتر چیزی که برای فروش یا ارائه درون آن قرار می گیرد کمک می کند. در دنیای امروز اهمیت بسته بندی بیشتر از همیشه …

به تناسب موضوع و محتوال کاتالوگ قطع های چاپی مختلف و آرایش عمودی و افقی یا مربع برای آن در نظر گرفته می شود. کاتالوگ ها دارای یک جلد …

ست اوراق اداری معمولا به تناسب نیاز شامل سربرگ، کارت ویزیت، پاکت نامه، نمونه قرارداد، کارت اعتباری و شناسایی است. این مواد طراحی توسط استودیو…

کتاب

پوستر تبلیغاتی اگر چه چون دوران ژول شره Jules Chéret سرآمد نیست و رنگ و بوی تازگی را از دست داده است و فنی کهن سال برای تبلیغات…

بسته بندی

فضای دیداری هویت یک برند به لحاظ تنفس، گردش چشم، تونالیته و هارمونی نیازمند طراحی دقیق گریدهای بصری است. در طراحی گرید، تناسب های بصری …

بروشور و کاتالوگ

پوستر تبلیغاتی اگر چه چون دوران ژول شره Jules Chéret سرآمد نیست و رنگ و بوی تازگی را از دست داده است و فنی کهن سال برای تبلیغات…

ست اوراق اداری

فضای دیداری هویت یک برند به لحاظ تنفس، گردش چشم، تونالیته و هارمونی نیازمند طراحی دقیق گریدهای بصری است. در طراحی گرید، تناسب های بصری …

ست اوراق اداری

ست اوراق اداری معمولا به تناسب نیاز شامل سربرگ، کارت ویزیت، پاکت نامه، نمونه قرارداد، کارت اعتباری و شناسایی است. این مواد طراحی توسط استودیو است تا مرحله چاپ کنترل و اجرا می شوند و هماهنگی آنها در کنار هم باعث می شود تمام پرسنل و مشتری های یک مجموعه احساس همکاری عمیقی را در تعامل با سفارش دهنده خود احساس کنند.
بسیاری موارد دیگر چاپی وجود دارند که توسط استودیو است طراحی می‌شوند، نظیر تمبر، اوراق بهادار، بن خرید، اسناد حسابداری، دفترچه راهنما، کاغذ کادو و کارت ضمانت و … که هر یک نیازمند اصول ویژه خود هستند تا نتایج حاصل از آن کاربردی و درست باشد.
استودیو است در مرحله نظارت بر چاپ و تولید محصولات چاپی تک تک مراحل مانند رنگ کیفیت کاغذ و هم نشینی این دو با هم، صحافی و … نظارت کرده و محصول نهایی را از جنبه های مختلف مورد ارزیابی قرار می دهد.