چاپ

هر برگ که می رویید و نقشی نداشت، رویشی بی مرام و لهجه بود. بوستان خالی از شکل و طرح را چه حظی از بهار و رنگارنگ پاییزش می توان برد؟ پس باید به ریشه آموخت که از زمین بزرگوتر رنگ بگیرد و با دستان خورشید دانه دانه برگ و ساقه ها را بیاراید، و این را مکررا تکرار کند. برای لحظه لحظه‌اش نقشی نشان شود که باغ را برای هر عابر چنان آراید که چون هر طرف ببیند، بی نهایت دم از هوس لمس برگ شاخسارن را تا ابد در ذهنش نگه دارد.

کتاب یکی از مهم ترین فعالیت های طراحی در دنیای نشر شناخته می شود. انتشار یک کتاب بدون طراحی آن امکان‌پذیر نیست. خوانا بودن، درست ورق …

بسته بندی محصولات به فهم بهتر چیزی که برای فروش یا ارائه درون آن قرار می گیرد کمک می کند. در دنیای امروز اهمیت بسته بندی بیشتر از همیشه …

به تناسب موضوع و محتوال کاتالوگ قطع های چاپی مختلف و آرایش عمودی و افقی یا مربع برای آن در نظر گرفته می شود. کاتالوگ ها دارای یک جلد …

ست اوراق اداری معمولا به تناسب نیاز شامل سربرگ، کارت ویزیت، پاکت نامه، نمونه قرارداد، کارت اعتباری و شناسایی است. این مواد طراحی توسط استودیو…

کتاب

پوستر تبلیغاتی اگر چه چون دوران ژول شره Jules Chéret سرآمد نیست و رنگ و بوی تازگی را از دست داده است و فنی کهن سال برای تبلیغات…

بسته بندی

فضای دیداری هویت یک برند به لحاظ تنفس، گردش چشم، تونالیته و هارمونی نیازمند طراحی دقیق گریدهای بصری است. در طراحی گرید، تناسب های بصری …

بروشور و کاتالوگ

پوستر تبلیغاتی اگر چه چون دوران ژول شره Jules Chéret سرآمد نیست و رنگ و بوی تازگی را از دست داده است و فنی کهن سال برای تبلیغات…

ست اوراق اداری

فضای دیداری هویت یک برند به لحاظ تنفس، گردش چشم، تونالیته و هارمونی نیازمند طراحی دقیق گریدهای بصری است. در طراحی گرید، تناسب های بصری …

بسته بندی

بسته بندی محصولات به فهم بهتر چیزی که برای فروش یا ارائه درون آن قرار می گیرد کمک می کند. در دنیای امروز اهمیت بسته بندی بیشتر از همیشه توسط فروشندگان درک شده است و مطابق آمارهای مختلف از شرکت های زیادی ثابت شده است که دیگر امروزه انتخاب مشتری، بیش از پیش توسط بسته بندی آن محصول شکل می گیرد.
بسته‌بندی ها علاوه بر ارائه مطالبی از محصول و راهنمایی های اصلی برای مشتری احساسی از محصول داخل آن و تمام روحیه ای که شامل می شود را باید در خود داشته باشد. بسته بندی مواد خوراکی، محصولات الکترونیکی و بسیاری دیگر هر کدام وظیفه تامین این احساسات به شکل متفاوتی از هم به عهده می گیرند. رنگ و نوشتار در طراحی پوسته بیرون بسته بندی از اهمیت زیادی برخوردار است. بسته بندی ها در نظام انبارداری و حمل و نقل نقش مهمی ایفا می کنند. توانایی آرشیو در کمترین فضای انبار و حفظ سلامت محصول تا آخرین مرحله به عهده بسته بندی است و بنابراین با طراحی تیغ و شکل بیرونی بسته بندی و با دادن شکل درست سه بعدی در مرحله طراحی می توان کمک کرد تا بسته بندی مطبوع که راحت توسط مشتری حمل شود، باز و بسته شده و در صورت لزوم قابل نگهداری باشد، تولید شود.