تصویرسازی

موجودی تا بشود، هستنده ای را می خواهد که هر باره بی نهایت لباس را برای بی نهایت نقاب بیاراید و بی نهایت جان ببخشد. هستنده، موجود را خشمگین که شود می فهمد، عاشق که شود می داند و هر چه را او دارد، پیش تر دارد. برایش نفس می کشد چون دم و هر دم از این هستی بری که آید، آن را مناسب تن اش می کند، هم قواره مانند آدم و حوا پیش از شکاف.
تصویرسازی تبلیغاتی، کتاب، نشریات با تکنیک‌های مختلفی با توجه به نیاز پروژه‌های گوناگون اجرا می‌شود. به تناسب آینده پروژه تصمیم گرفته می‌شود که لایه‌بندی و آزادی عمل تصویرسازی نهایی برای تبدیل شدن به موشن و استفاده در ابعاد مختلف قابل دسترسی باشد.

طراحی کارکتر و طراحی مسکات

پوستر تبلیغاتی اگر چه چون دوران ژول شره Jules Chéret سرآمد نیست و رنگ و بوی تازگی را از دست داده است و فنی کهن سال برای تبلیغات…

طراحی کتاب و طراحی جلد

تمرکز برروی یک پیام ویژه و یا برجسته سازی پیام معمولا در کمپین های تبلیغاتی موثر هستند. کمپین تبلیغاتی با داشتن استراتژی و…

پوستر

در بخش کپی رایتینگ چند فعالیت عمده در استودیو است انجام می‌شود. اسم گذاری، نوشتن شعار، نوشتن سوتیترها و تگ لاین ها، نوشتن مواد…

کارکتر و مسکات

کاراکترها نقش مهمی در فرایند بازاریابی دارند و همینطور در رسانه‌های بصری گسترده ای مانند انیمیشن، بازی کامپیوتری و … می‌توان تنوع زیادی را در آن‌ها جستجو کرد. کاراکترهای تبلیغاتی هر کدام روحیه ویژه ای را از خود بروز می‌دهند و احساسات مختلف انسانی را در قالب فرم صورت و بدن به نمایش می‌گذارند. طراحی فرم بصری ویژه ای که کاراکتر در آن قالب جان می‌گیرد، اعم از جهان پیرامون کاراکتر، شکل ارتباطی او با این جهان، رنگ آمیزی و اتمسفر بصری مواد جانبی (Asset) همزمان با طراحی کاراکتر دنیای خیالی (یا حتی واقعی) خلق می‌شود که در قالب انیمیشن و موشن گرافیک قابل جان‌بخشی هستند. تکنیک‌های مختلف سه بعدی، تک رنگ، دیجیتال پینتینگ، کارهای دست با مواد مختلف در جهت طراحی کاراکتر استفاده می‌شوند.
بخش اعظمی از طراحی کاراکتر و مباحث زیبایی شناسی و شخصی پردازی آن در قالب برندینگ یک مجموعه جا می‌گیرد و به این ترتیب هماهنگی یک کاراکتر با مجموعه کلی که نشانگر آن است (نماد آن است) باید حتماً مورد توجه قرار گیرد. جنسیت و سن کاراکتر و نحوه پوشش او در هدف قرار دادن مستقیم کاراکتر کاملاً دخیل هست و طراحی صدای کاراکتر از دیگر بخش هایی است که باید با توجه به شخصیت شکل گرفته باشد و در محبوبیت و آینده کاراکتر کاملاً اثرگذار است.