تصویرسازی

موجودی تا بشود، هستنده ای را می خواهد که هر باره بی نهایت لباس را برای بی نهایت نقاب بیاراید و بی نهایت جان ببخشد. هستنده، موجود را خشمگین که شود می فهمد، عاشق که شود می داند و هر چه را او دارد، پیش تر دارد. برایش نفس می کشد چون دم و هر دم از این هستی بری که آید، آن را مناسب تن اش می کند، هم قواره مانند آدم و حوا پیش از شکاف.
تصویرسازی تبلیغاتی، کتاب، نشریات با تکنیک‌های مختلفی با توجه به نیاز پروژه‌های گوناگون اجرا می‌شود. به تناسب آینده پروژه تصمیم گرفته می‌شود که لایه‌بندی و آزادی عمل تصویرسازی نهایی برای تبدیل شدن به موشن و استفاده در ابعاد مختلف قابل دسترسی باشد.

طراحی کارکتر و طراحی مسکات

پوستر تبلیغاتی اگر چه چون دوران ژول شره Jules Chéret سرآمد نیست و رنگ و بوی تازگی را از دست داده است و فنی کهن سال برای تبلیغات…

طراحی کتاب و طراحی جلد

تمرکز برروی یک پیام ویژه و یا برجسته سازی پیام معمولا در کمپین های تبلیغاتی موثر هستند. کمپین تبلیغاتی با داشتن استراتژی و…

پوستر

در بخش کپی رایتینگ چند فعالیت عمده در استودیو است انجام می‌شود. اسم گذاری، نوشتن شعار، نوشتن سوتیترها و تگ لاین ها، نوشتن مواد…

پیکتوگرام

پیکتوگرام در جهت ساده تر شدن زبان بصری و پرهیز از اضافات، مجموعه ای از مفاهیم را در دل خود جا داده و تلاش می‌کند به ساده‌ترین شکل ممکن آن را بیان کند و به این ترتیب می‌توان به یک زبان بین المللی رسید و از طریق آن مخاطب گسترده‌تری را مورد هدف قرار داد. اگر نمادهای بصری خاص فرهنگی در دل پیکتوگرام‌ها رمزگذاری می‌شود، می‌تواند محدوده کوچک تر جمعیتی را هدف قرار دهد.
معمولاً پیکتوگرام در قالب مجموعه‌ها طراحی شده و به این ترتیب شکل‌های آنها در فرم، رنگ، استفاده از فضای مثبت و منفی و بسیاری دیگر از قواعد بصری همسان و هم خانواده هستند و با داشتن یک هویت یکپارچه در امر تبلیغاتی دخالت کرده و نمادی از برند می‌شوند. به همین خاطر است که برندهای گوناگون یک مفهوم و نشان را برای خود انحصاراً طراحی می‌کنند تا مخاطب با دیدن آن نماد پیکتوگرامی، برند خاصی را به یاد بیاورند.
پیکتوگرام‌ها از شکل‌های مختلف فرهنگی استفاده می‌کنند تا مفاهیم را به جمعیت خاصی به صورت هدفمند ارائه دهند. بنابراین در صورت نیاز پروژه جمعیت جوان، تیپ‌های فرهنگی مختلف، کودکان، فضای شهری، فضای مذهبی و بسیاری دیگر از مفاهیم باعث می‌شود تا یک گزاره ثابت در قالب‌های متنوع طراحی شوند.