تصویرسازی

موجودی تا بشود، هستنده ای را می خواهد که هر باره بی نهایت لباس را برای بی نهایت نقاب بیاراید و بی نهایت جان ببخشد. هستنده، موجود را خشمگین که شود می فهمد، عاشق که شود می داند و هر چه را او دارد، پیش تر دارد. برایش نفس می کشد چون دم و هر دم از این هستی بری که آید، آن را مناسب تن اش می کند، هم قواره مانند آدم و حوا پیش از شکاف.
تصویرسازی تبلیغاتی، کتاب، نشریات با تکنیک‌های مختلفی با توجه به نیاز پروژه‌های گوناگون اجرا می‌شود. به تناسب آینده پروژه تصمیم گرفته می‌شود که لایه‌بندی و آزادی عمل تصویرسازی نهایی برای تبدیل شدن به موشن و استفاده در ابعاد مختلف قابل دسترسی باشد.

طراحی کارکتر و طراحی مسکات

پوستر تبلیغاتی اگر چه چون دوران ژول شره Jules Chéret سرآمد نیست و رنگ و بوی تازگی را از دست داده است و فنی کهن سال برای تبلیغات…

طراحی کتاب و طراحی جلد

تمرکز برروی یک پیام ویژه و یا برجسته سازی پیام معمولا در کمپین های تبلیغاتی موثر هستند. کمپین تبلیغاتی با داشتن استراتژی و…

پوستر

در بخش کپی رایتینگ چند فعالیت عمده در استودیو است انجام می‌شود. اسم گذاری، نوشتن شعار، نوشتن سوتیترها و تگ لاین ها، نوشتن مواد…

نشر (کتاب و مجلات)

نشریات در شکل‌های مختلف روزنامه و مجله توسط تیم طراحی، اجرا می‌شوند. با توجه به انبوه مطالب و تفاوت‌های موضوعی باید صفحات داخلی آرایش شود. رسیدن به یونیفرم مناسب که مطالب را از هم تفکیک کند و تیم تأمین محتوا بیشترین اجازه در تعداد کلمات و آزادی عمل را بدهد موضوعاتی است که در طراحی آن دیده می‌شود. به حرکت چشم در صفحات، دیدن عکس‌ها و مکث در خواندن تیتر و سوتیتر باید توجه کرد. باید به خروجی چاپ و دقیق شدن به نکات ریز و توانایی پشتیبانی زمانی و اصطلاحاً رساندن به چاپ با توجه به تقویم نشر اهمیت زیادی داده شود. مجموعه محصولات نشر اعم از کتاب و مجله دارای جلد هستند که به تناسب موضوع و محتوای داخل آن طراحی می‌شوند و ورای مجلات دیدن خلاصه‌ای از تیترهای مقالات به خریداران کمک می‌کند تا بهتر به هدف خود برسند و این وظیفه طراح است که تا علاوه بر حفظ یونیفرم جلدها در شماره‌های مختلف ارزش منحصر در هر شماره را به خواننده نشان دهد.