آن لحظه که روح بود، تنها جاذبه‌ی برای چیزی برون آمده از معنا، نه رشته‌هایش به هم گره خورده و نه استخوان‌هایش بار و بن گرفته، پس خونی گرم تمام اجزای آن را حرکت داد. پس روح بود اما به ادراک رسید برای هر مدرکی، همانطور که معنایش بود و نه یک کلمه بیش و کم. حالا جاذبه‌ی جانش چیزی داشت برای هر نیازمند که تا ابد در حلقه‌ی نیازش گرفتارآیند و از رشته‌هایش بنوشند، در حالی که سرچشمه هرگز نمی‌خشکد و طعمش چاشنی نمی‌بازد.

برندینگ

در پروژه های برندینگ بخش اعظمی از پروژه در مراحل تحقیق و توسعه انجام می شود و به خروجی این مراحل در مرحله اجرا با دقت توجه می شود. فهمیدن دی ان ای برند برای خلق آن از اهم وظایف مدیر هنری پروژه است. مدیر هنری به تناسب اطلاعات دریافت شده، تمام عناصر بصری را خلق می‌کند. خطوط، زوایا، رنگ، گردش چشم، هارمونی و تونالیته را با دقت بررسی می‌کند و نهایتاً در بستری از شکل و رنگ مفاهیم کلیدی برند را خلق می‌کنند. شجاعت، استقامت، حرکت، جدی بودن و بسیاری دیگر از روحیه‌ها و همینطور خلاقیت و… این مفاهیم به طور عمده با نیازهای پروژه هماهنگ می شوند.
پروژه‌های برندینگ بسیاری در استودیو است انجام شدند که در آنها استودیو است مجبور به ساخت دوباره برند شده است. در بسیاری از موارد برندهایی که پیش از آن در حال فعالیت بوده اند بنا به دلایل مختلف به ری‌برندینگ مجموعه خود اقدام می کنند. در این پروژه‌ها استودیو است توجه می کند که دارایی‌های برند مورد صدمه قرار نگیرند و تغییراتی که برند دستخوش آنها می‌شود یک حرکت روبه جلو و قدرتمند باشد و به این ترتیب در مراحل تحقیق و توسعه نقاط مثبت و منفی گذشته برند به دقت مطالعه، بزرگنمایی و دلایل بازطراحی برند یک به یک ارزیابی می‌شود.
این نکته حتماً مورد توجه قرار بگیرد که برندینگ یک امر یک جانبه نیست و مفاهیم کلی تری مانند هویت کلی و چارت های کاری، نظام مالی، خروجی محصولات و خدمات برند و نظام بصری و بسیاری دیگر از مباحث در ساخت یک برند دخیل هستند که استودیو است به تناسب توانایی‌های خود در آنها به عنوان مشاور فعالیت می‌کند.

برندینگ