برندینگ

آن لحظه که روح بود، تنها جاذبه ای برای چیزی برون آمده از معنا، نه رشته هایش به هم گره خورده و نه استخوان هایش بار و بن گرفته، پس خونی گرم تمام اجزای آن را حرکت داد. پس روح بود اما به ادراک رسید برای هر مدرکی، همانطور که معنایش بود و نه یک کلمه بیش و کم. حالا جاذبه ی جانش چیزی داشت برای هر نیازمند که تا ابد در حلقه ی نیازش گرفتارآیند و از رشته هایش بنوشند، در حالی که سرچشمه هرگز نمی خشکد و طعمش چاشنی نمی بازد.
در پروژه های برندینگ بخش اعظمی از پروژه در مراحل تحقیق و توسعه انجام می شود و به خروجی این مراحل در مرحله اجرا با دقت توجه می شود. فهمیدن دی ان ای برند برای خلق آن از اهم وظایف مدیر هنری پروژه است. مدیر هنری به تناسب اطلاعات دریافت شده، تمام عناصر بصری را خلق می کند. خطوط، زوایا، رنگ، گردش چشم، هارمونی و تونالیته را با دقت بررسی می کند و نهایتاً در بستری از شکل و رنگ مفاهیم کلیدی برند را خلق می کنند. شجاعت، استقامت، حرکت، جدی بودن و بسیاری دیگر از روحیه ها و همینطور خلاقیت و … این مفاهیم به طور عمده با نیازهای پروژه هماهنگ می شوند.
پروژه های برندینگ بسیاری در استودیو است انجام شدند که در آنها استودیو است مجبور به ساخت دوباره برند شده است. در بسیاری از موارد برندهایی که پیش از آن در حال فعالیت بوده اند بنا به دلایل مختلف به ری‌برندینگ مجموعه خود اقدام می کنند. در این پروژه ها استودیو است توجه می کند که دارایی های برند مورد صدمه قرار نگیرند و تغییراتی که برند دستخوش آنها می شود یک حرکت روبه جلو و قدرتمند باشد و به این ترتیب در مراحل تحقیق و توسعه نقاط مثبت و منفی گذشته برند به دقت مطالعه، بزرگنمایی و دلایل بازطراحی برند یک به یک ارزیابی می شود.
این نکته حتماً مورد توجه قرار بگیرد که برندینگ یک امر یک جانبه نیست و مفاهیم کلی تری مانند هویت کلی و چارت های کاری، نظام مالی، خروجی محصولات و خدمات برند و نظام بصری و بسیاری دیگر از مباحث در ساخت یک برند دخیل هستند که استودیو است به تناسب توانایی های خود در آنها به عنوان مشاور فعالیت می‌کند.

هویت بصری

طراحی هویت بصری مجموعه های مختلف از زمره خدمات اصلی استودیو است، قرار دارد. طراحی هویت مجموعه با در نظر گرفتن کلیت برند و با توجه به نتایج حاصل از تصمیمات تیم برندینگ اجرا می شود و بخش زیادی از هدف برندینگ را به لحاظ دیداری پایه ریزی می کند.
هویت یعنی فهمیدن یک مجموعه در یک قالب کلی دیداری، که به آن مجموعه شخصیت داده و کلیت آن را واحد کند و تمام خروجی های آن از قبیل ست اداری، سایت و هویت فضای مجازی و … را پیرامون یک مفهوم گرد آورد. هویت مجموعه ها در فضای داخلی، گرافیک محیطی، لباس پرسنل، کانال های ارتباطی داخلی و خارجی مانند ایمیل، پاورپوینت، جلسات پرزنت، کاتالوگ ها و شناسنامه محصولات و بسیاری دیگر هم دیده می شود. خدمات مختلف استودیو است که شامل بسیاری از آنها می شود، پس از این مطرح خواهند شد.
هویت بصری تمام بخش های دیداری را شامل می شود و از این جهت مواد بصری زیادی برای بدست آوردن هویت بصری لازم به طراحی است. رنگ ها بخش اعظمی از حافظه بیننده را متوجه خود می کنند و از این جهت به دست آوردن یک کد رنگ مناسب مفهوم برند که در هویت بصری آن خوب دیده شده و آن برند را شاخص کند، بسیار مهم است. رنگ های منتخب به تناسب سال، مد روز، مفاهیم کهن و فضای فرهنگی هر جامعه در تغییر است.
برای هر پروژه به تناسب کار باید مجموعه ای از رنگ انتخاب شود. رنگ های اصلی رنگ های ثانویه و مکمل از این مجموعه‌اند که در طراحی هویت بصری نحوه استفاده از این رنگ ها با دقت توضیح داده شده و گسترده می شود. به این ترتیب نهایتاً استفاده رنگ ها به عنوان پس زمینه، بر روی نوشته ها، در لوگو و تمام مواد بصری تبدیل می شود.
در بسیاری از موارد برای هویت بصری مطابق مفهوم حاصل از برند باید بافت طراحی شود. بافت ها بخش زیادی از کاربردشان را در ارائه احساس بصری در قالب پس زمینه و تمیز دادن فضای مثبت و منفی ایجاد می‌کند. معمولاً بافت ها باید قابل تکثیر و تغییر اندازه و قابل ارائه در قالب های چاپی و دیجیتال بسیاری باشند.
تمام کمپانی های جهان لزومی برای داشتن فونت شخصی ندارند. اگر نیاز به طراحی فونت شخصی باشد با توجه به هویت مجموعه، فونت طراحی می شود. در صورت استفاده از فونت های آماده، نیاز است تا مواردی مانند، تطابق فونت با رویه برند، هماهنگی بین فونت های فارسی و انگلیسی، توضیح شکل استفاده از فونت در اندازه و قطر مختلف، قدرت مانور فونت در حالت چاپی و دیجیتال و همینطور محدودیت های رنگ و اندازه فونت هنگام استفاده های مختلف با دقت بررسی و سپس انتخاب می شوند.
فضای دیداری هویت یک برند به لحاظ تنفس، گردش چشم، تونالیته و هارمونی نیازمند طراحی دقیق گرید‌های بصری است. در طراحی گرید، تناسب‌های بصری دقیق بررسی می‌شود. تناسب خطوط، عکس، آرایش مواد بصری کنار هم، ضخامت ها، فضای منفی و مثبت، جهت نگاه، نقطه توجه، پویایی و بسیاری دیگر از احساسات عمومی از فضای بصری یک پروژه به واسطه طراحی درست گرید‌های بصری شکل می‌گیرد.