با کدام چشم ببیننمان؟ با چه قلبی حس شویم؟ چه زمان رشته‌هایمان را پیوند دهیم؟ به چه کس تمام و به چه کس نیم رخمان را بنماییم؟ زمان، امروز نیست که فردا است و برای هر ضربه ای جوابی در کمین است. همانطور که ما کمین آنها را کمین گرفته‌ایم. نقشه‌ی جان آنچه موثر است، می‌کشیم و تمام بی راهه‌ها را پیش‌تر علامت می‌گذاریم. به هرچه هست محاطیم و در محیط نفس می‌کشیم.

استراتژی

استراتژی مفهومی ساده و تک بعدی نیست. جوانب زیادی را در خود دارد. بازیگران اصلی یک استراتژی در کنار هم مشغول به کار هستند و در یک نگاه جامع استراتژی یک امر سیستمی است. برای طراحی استراتژی باید هدف مشخصی تعریف شود و پس از آن با شکل‌گیری چشم‌انداز، نقشه راه مناسب را تدوین کرد. جهت درک نیازهای یک محصول و شکل‌بخشی مناسب به استراتژی مورد نظر باید با گفت‌وگو، همه افرادی که در پیاده‌سازی استراتژی سهیم هستند را شناخت و مهره‌های عملیاتی را به تناسب آن چید. استودیو است در بسیار از پروژه‌های بزرگ و کوچک، استراتژی مورد نظر را تعریف و سپس پیاده‌سازی کرده است که سهم عمده‌ای از آن‌ها در تبلیغات و برندینگ تعریف می‌شوند. استراتژی لزوما منحصر به سازمان‌های بزرگ نیست. برای به سرانجام رساندن یک فروش کوچک و محدود زمانی و شکل بخشی برند و… باید استراتژی را به عنوان یک اصل اساسی در نظر گرفت.

آر اند دی

شروع فرایند همیشه و در تمام مراحل آن همراه تحقیق و توسعه است. تحقیق و توسعه با دو نگاه اصلی ایجاد می‌شود. اول حقایق بیرونی بازار که شامل رقبا…

جلسات ایده پردازی

ایده پردازی پروژه ها به تناسب سفارش و رسانه آن شکل می گیرند. تلاش می شود با درک هرچه بیشتر از ذهنیت سفارش دهنده در جلسات خلاقیت …

کارگردانی هنری

پوستر تبلیغاتی اگر چه چون دوران ژول شره Jules Chéret سرآمد نیست و رنگ و بوی تازگی را از دست داده است و فنی کهن سال برای تبلیغات…

طراحی هویت

فضای دیداری هویت یک برند به لحاظ تنفس، گردش چشم، تونالیته و هارمونی نیازمند طراحی دقیق گریدهای بصری است. در طراحی گرید، تناسب های بصری …

استراتژی