استراتژی

با کدام چشم ببیننمان؟ با چه قلبی حس شویم؟ چه زمان رشته هایمان را پیوند دهیم؟ به چه کس تمام و به چه کس نیم رخمان را بنماییم؟ زمان، امروز نیست که فردا است و برای هر ضربه ای جوابی در کمین است. همانطور که ما کمین آنها را کمین گرفته ایم. نقشه ی جان آنچه موثر است، می کشیم و تمام بی راهه ها را پیش تر علامت می گذاریم. به هرچه هست محاطیم و در محیط نفس می کشیم.

آر اند دی

شروع فرایند همیشه و در تمام مراحل آن همراه تحقیق و توسعه است. تحقیق و توسعه با دو نگاه اصلی ایجاد می‌شود. اول حقایق بیرونی بازار که شامل رقبا…

جلسات ایده پردازی

ایده پردازی پروژه ها به تناسب سفارش و رسانه آن شکل می گیرند. تلاش می شود با درک هرچه بیشتر از ذهنیت سفارش دهنده در جلسات خلاقیت …

کارگردانی هنری

پوستر تبلیغاتی اگر چه چون دوران ژول شره Jules Chéret سرآمد نیست و رنگ و بوی تازگی را از دست داده است و فنی کهن سال برای تبلیغات…

طراحی هویت

فضای دیداری هویت یک برند به لحاظ تنفس، گردش چشم، تونالیته و هارمونی نیازمند طراحی دقیق گریدهای بصری است. در طراحی گرید، تناسب های بصری …

تحقیق و توسعه R&D

شروع فرآیند همیشه و در تمام مراحل آن همراه تحقیق و توسعه است. تحقیق و توسعه با دو نگاه اصلی ایجاد می‌شود. اول حقایق بیرونی بازار که شامل رقبا، روش‌های کار معمول و بهترین روزنه‌های انجام خلاقیت‌های ویژه برای پروژه است (به لحاظ کارهایی که تازه هستند) دوم بررسی خود پروژه که شامل ویژگی‌های برند، کاستی‌های آن و هدف سفارش است. دقیق شدن بر روی سفارش انجام شده به یک تعامل قوی با سفارش‌دهنده منجر می‌شود.
در تحقیق و توسعه یک پروژه سفارش دهنده در بسیاری از موارد به طور مستقیم با بخش اول روبرو نمی شود و تیم استودیو است، گزارشی از این بخش را ارائه می‌دهد که به تناسب برند و سفارش آن تهیه می‌شود. در این بخش سفارش‌دهنده پرسشنامه‌ای از استودیو است دریافت می‌کند که به طور خلاصه (بریف) به استودیو است کمک می‌کند واقعیت‌های موردنیاز سفارش دهنده را درک کند. استودیو است در صورت لزوم در نوشتن بریف طی جلسات مشاوره‌ای به مشتری خود کمک می‌کند تا درک درستی از آنچه می‌خواهند پیدا کنند.
سپس استودیو است (بریف) دریافت شده را گسترده می‌کند و هر پاسخ سفارش‌دهنده خود را مانند یک مبحث وسیع مورد تحقیق قرار می‌دهد که برای این کار جلسات داخلی تیم استودیو است تشکیل می‌شود. تحقیق انجام شده دوباره به یک بریف برای ارائه به مشتری تبدیل می‌شود تا بگوید چه برنامه ای برای انجام کار پیش گرفته خواهد شد. در این مرحله نیز تعامل اثربخش با مشتری شکل می‌گیرد. و در پایان بریف بدست آمده در اختیار جلسات خلاقیت استودیو است قرار می‌گیرد. به طور کلی مراحل بالا اهداف زیر را میسر می‌کند درک درست از نقاط قوت و ضعف برند، فرصت ها و تهدیدهای بازار، شناختن اشخاص مؤثر در کار، ارزش‌ها و شخصیت برند و مهم‌تر از همه هدف برند. و پس از آن راه‌های رسیدن به هدف مورد بررسی قرار می‌گیرد. رسانه مورد نیاز، روش تبلیغی و طراحی کلی و بسط و گسترش دادن دی ان ای برند در تمام مواد و مراحل کار. بنابراین یک برنامه‌ریزی برای اجرا و انجام کار با دقت انجام می‌شود. برای این مساله روش ساده‌ای از آینده‌پژوهی در باب پروژه انجام می‌شود و مطابق آن می‌توان بهترین پیش‌بینی از آنچه انجام می‌شود را داشت.
مراحل تحقیق و توسعه در حین اجرای پروژه ادامه دارد و در طول مراحل طراحی، ساخت، ایده پردازی و خلاقیت تکمیل می‌شود. و پس از پایان کار در ارزیابی و ارزشگذاری خروجی برای فهمیدن تأثیر پروژه بر مخاطب همچنان فعالیت تحقیقی متوقف نمی‌شود. استودیو است در پروژه‌های مختلف پس از پایان همکاری و اتمام کامل پروژه حتی وقتی زمان قابل توجهی از آن گذشته، سعی می‌کند نتایج را رصد کند و برای ادامه همکاری آماده باشد.