آن شاه که از خانه برون شد بی آنکه بدانند او شاه است، تاج و تختش را از دست خواهد داد. پس کار عقل در سرزمین شاهان در انتخاب وزیر است. آن کس که شاه بودن را تا دورترین سرزمین ها ببرد و قلمرو حریفان عالم را در تصرف شاهیش کند. آنسان که تاج بر سرش بگذارد و آنسان که سپاهش فراهم کند و جهان را برای شاه بودنش بیاراید. وزیر زیرک روح شاه است در تجلی شکلی که پایانی ندارد.

کاپیرایتینگ

پوستر تبلیغاتی اگر چه چون دوران ژول شره Jules Chéret سرآمد نیست و رنگ و بوی تازگی را از دست داده است و فنی کهن سال برای تبلیغات…

کمپین تبلیغاتی

تمرکز برروی یک پیام ویژه و یا برجسته سازی پیام معمولا در کمپین های تبلیغاتی موثر هستند. کمپین تبلیغاتی با داشتن استراتژی و…

پوستر

در بخش کپی رایتینگ چند فعالیت عمده در استودیو است انجام می‌شود. اسم گذاری، نوشتن شعار، نوشتن سوتیترها و تگ لاین ها، نوشتن مواد…

پوستر تبلیغاتی اگر چه چون دوران ژول شره Jules Chéret سرآمد نیست و رنگ و بوی تازگی را از دست داده است و فنی کهن سال برای تبلیغات…

تمرکز برروی یک پیام ویژه و یا برجسته سازی پیام معمولا در کمپین های تبلیغاتی موثر هستند. کمپین تبلیغاتی با داشتن استراتژی و…

محتوای شبکه‌های اجتماعی

شبکه های اجتماعی امروز گستره نفوذ بسیاربالایی در جامعه دارد. بسیاری از برند ها و خدمات معنای واقعی خود را در بستر شبکه های اجتماعی پیدا کرده‌اند و به طور کلی هویت شبکه های اجتماعی بخشی از هویت تبلیغات در بستر آنها را شکل می بخشد. شبکه های متن محور مانند توییتر و تصویر محور مانند اینستاگرام و شبکه هایی که تنها از یک فرمت تغذیه می شوند مانند یوتیوب هر یک به دو جهت شکل متفاوتی از بازاریابی و تبلیغات را نیازمند هستند. اول همانطور که گفته شد مقتضیات بستر شبکه اجتماعی است و دوم نوع فرهنگی که در شبکه اجتماعی شکل گرفته شده است. افرادی که در شبکه لینکدین حضور دارند نوعی از رفتار و برخورد را دارند که باید متناسب آنها و فرهنگ رفتاری‌اشان هدف گزاری کرد. به همین ترتیب باید توجه داشت که همین افراد در شبکه دیگر رفتار و واکنش متفاوتی از خود بروز می دهند. یکی از وظایفی که استودیو است در انجام تبلیغات شبکه های اجتماعی به آن توجه دارد این است که علاوه بر رعایت فضای فرهنگی و جمعیت آماری هر پلتفرم کلیت برند و روحیه عمومی آن را بدون خدشه به ظهور برساند. به این ترتیب با پیوند برند و مخاطبینش ارتقاع و گسترده شدن شبکه ارتباطی برند بدون آسیب های ممکن اتفاق می‌افتد.