آن شاه که از خانه برون شد بی آنکه بدانند او شاه است، تاج و تختش را از دست خواهد داد. پس کار عقل در سرزمین شاهان در انتخاب وزیر است. آن کس که شاه بودن را تا دورترین سرزمین ها ببرد و قلمرو حریفان عالم را در تصرف شاهیش کند. آنسان که تاج بر سرش بگذارد و آنسان که سپاهش فراهم کند و جهان را برای شاه بودنش بیاراید. وزیر زیرک روح شاه است در تجلی شکلی که پایانی ندارد.

کاپیرایتینگ

پوستر تبلیغاتی اگر چه چون دوران ژول شره Jules Chéret سرآمد نیست و رنگ و بوی تازگی را از دست داده است و فنی کهن سال برای تبلیغات…

کمپین تبلیغاتی

تمرکز برروی یک پیام ویژه و یا برجسته سازی پیام معمولا در کمپین های تبلیغاتی موثر هستند. کمپین تبلیغاتی با داشتن استراتژی و…

پوستر

در بخش کپی رایتینگ چند فعالیت عمده در استودیو است انجام می‌شود. اسم گذاری، نوشتن شعار، نوشتن سوتیترها و تگ لاین ها، نوشتن مواد…

پوستر تبلیغاتی اگر چه چون دوران ژول شره Jules Chéret سرآمد نیست و رنگ و بوی تازگی را از دست داده است و فنی کهن سال برای تبلیغات…

تمرکز برروی یک پیام ویژه و یا برجسته سازی پیام معمولا در کمپین های تبلیغاتی موثر هستند. کمپین تبلیغاتی با داشتن استراتژی و…

فریم تبلیغاتی

فریم‌های تبلیغاتی یکی از مهم ترین پروژه‌های یک برند است که بنابر رسانه هدف می‌تواند در ابعاد مختلف و همینطور به تناسب صفحات دیجیتال و چاپی تغییر کند. وقتی در ابتدای پروژه هدف بسیار عمومی برای یک فریم تبلیغاتی در نظر گرفته شود باید دقت کرد، فریم تبلیغاتی بتواند در تمام گستره تبلیغی درست عمل کند. خوانایی، سریع الانتقال بودن، استفاده از استعاره و تصاویر غیر مستقیم، مواد بصری 3D ساختنی یا قابل اسمبل و همینطور در نظر گرفتن قابلیت حرکت به تناسب رسانه هدف، همه و همه می‌تواند در طراحی یک فریم تبلیغاتی در نظر گرفته شود.
فریم‌های تبلیغاتی گاه به صورت کمپین در کنار دیگر مواد تبلیغی مانند تیزر، تبلیغ رادیویی و … به کار برده می‌شود. معمولاً اطلاعات کلی و یا جزئی در فریم تبلیغی در جهت خواندن وجود دارد. خلاصه سازی اطلاعات و گردش نگاه در فریم و اولویت بندی پیام‌های قابل مخابره در فریم تبلیغاتی به تناسب محل چاپ و نصب و نمایش نیز از مهم‌ترین مواردی است که در طراحی آن باید دقت کرد.
پوسترها در قالب‌های مختلف، مانند یک فریم تبلیغاتی عمل می‌کنند که توانایی تکثیر در تیراژ و استفاده در مکان‌های مختلف را در خود دارند.