آن شاه که از خانه برون شد بی آنکه بدانند او شاه است، تاج و تختش را از دست خواهد داد. پس کار عقل در سرزمین شاهان در انتخاب وزیر است. آن کس که شاه بودن را تا دورترین سرزمین ها ببرد و قلمرو حریفان عالم را در تصرف شاهیش کند. آنسان که تاج بر سرش بگذارد و آنسان که سپاهش فراهم کند و جهان را برای شاه بودنش بیاراید. وزیر زیرک روح شاه است در تجلی شکلی که پایانی ندارد.

کاپیرایتینگ

پوستر تبلیغاتی اگر چه چون دوران ژول شره Jules Chéret سرآمد نیست و رنگ و بوی تازگی را از دست داده است و فنی کهن سال برای تبلیغات…

کمپین تبلیغاتی

تمرکز برروی یک پیام ویژه و یا برجسته سازی پیام معمولا در کمپین های تبلیغاتی موثر هستند. کمپین تبلیغاتی با داشتن استراتژی و…

پوستر

در بخش کپی رایتینگ چند فعالیت عمده در استودیو است انجام می‌شود. اسم گذاری، نوشتن شعار، نوشتن سوتیترها و تگ لاین ها، نوشتن مواد…

پوستر تبلیغاتی اگر چه چون دوران ژول شره Jules Chéret سرآمد نیست و رنگ و بوی تازگی را از دست داده است و فنی کهن سال برای تبلیغات…

تمرکز برروی یک پیام ویژه و یا برجسته سازی پیام معمولا در کمپین های تبلیغاتی موثر هستند. کمپین تبلیغاتی با داشتن استراتژی و…

کپی رایتینگ

در بخش کپی رایتینگ چند فعالیت عمده در استودیو است انجام می‌شود. 1 اسم گذاری 2 نوشتن شعار 3 نوشتن سوتیترها و تگ لاین ها 4 نوشتن مواد نوشتاری بلند و متن‌های تبلیغاتی 5 نوشتن متن گفتار (نریشن ویدیوهای تبلیغاتی) 6 نظارت بر صحت نوشتار و اصلاح متون.
عمده فعالیت‌های کپی رایتنگ مبتنی بر ایده و خلاقیت است. نوشتار به عنوان یک محل ارتباطی مفهومی توانایی انعطاف گسترده ای در کنار تصویر و صدا دارد. توانایی تصور کلمات در قالب نام لوگوی تجاری، شعار یک برند، پیام تبلیغاتی، بسیار اهمیت دارد و در صورت صوتی شدن آنها آکسان‌گذاری و کنترل خوانش و لحن آن در لحظه نوشتن بسیار مهم است، تا پیش‌بینی شود یک متن در مرحله ظهور به لحاظ صوتی و چه به لحاظ بصری چگونه عمل می‌کند. در بعضی از پروژه‌ها شکل حروف و کلمات و استفاده از فرم‌های خاص بصری در قالب آنها باید در پروژه مدنظر قرار داده شود و در مرحله ایده‌یابی و خلاقیت مانور روی طراحی حروف و تایپوگرافی از ابتدا مورد توجه است.
.