فیلم و انیمیشن

از همان لحظه اول که زمان حادث شد حرکت بود. حرکت نه آغازی برای آن چه قصه اش جایی پایان می یابد بل اندیشه ای است که در دم به ذهن می رود و نه یک ذهن که هزاران. صدایش می شنوند و نغمه اش به جان می خرند. حرکت هستی است، چون هر چه از حرکت باز ایستاد مرگش گفتیم. برای هر چیز حرکتی موزون می سازیم و در آن رقصی می بینیم، بازتابی از رقصی ازلی که در جان نشسته.

تیزر تبلیغاتی

پوستر تبلیغاتی اگر چه چون دوران ژول شره Jules Chéret سرآمد نیست و رنگ و بوی تازگی را از دست داده است و فنی کهن سال برای تبلیغات…

موشن گرافیکس

تمرکز برروی یک پیام ویژه و یا برجسته سازی پیام معمولا در کمپین های تبلیغاتی موثر هستند. کمپین تبلیغاتی با داشتن استراتژی و…

انیمیشن

در بخش کپی رایتینگ چند فعالیت عمده در استودیو است انجام می‌شود. اسم گذاری، نوشتن شعار، نوشتن سوتیترها و تگ لاین ها، نوشتن مواد…

آرم استیشن

پوستر تبلیغاتی اگر چه چون دوران ژول شره Jules Chéret سرآمد نیست و رنگ و بوی تازگی را از دست داده است و فنی کهن سال برای تبلیغات…

فیلم داستانی

تمرکز برروی یک پیام ویژه و یا برجسته سازی پیام معمولا در کمپین های تبلیغاتی موثر هستند. کمپین تبلیغاتی با داشتن استراتژی و…

تیتراژ

پوستر تبلیغاتی اگر چه چون دوران ژول شره Jules Chéret سرآمد نیست و رنگ و بوی تازگی را از دست داده است و فنی کهن سال برای تبلیغات…

فیلم مستند

تمرکز برروی یک پیام ویژه و یا برجسته سازی پیام معمولا در کمپین های تبلیغاتی موثر هستند. کمپین تبلیغاتی با داشتن استراتژی و…

فیلم‌داستانی

ساخت فیلم داستانی کوتاه در استودیو است به عنوان یک علاقه‌مندی ذاتی شکل گرفته و وجود دارد. در این زمینه استودیو است علاقه‌مند به همکاری با تیم‌های‌جوان و حمایت از آنهاست. شکل دهی به ایده و خواندن متن ابتدایی تا رسیدن به تریتمنت مناسب، ارایه سیناپس در پروسه تایید پروژه و همینطور نگارش فیلم نامه در اتاق فکر استودیو است شکل می گیرد و سپس در ادامه تولید پروژه با تجهیزات و امکانات داخلی و یا همکاری با دیگر سرمایه گذاران توسعه می‌گیرد.
مراحل پس از تولید مانند تصحیح رنگ، تدوین و … در استودیو است انجام می شود و امکانات مناسب آن برای ساخت و پرداخت فیلم در اختیار فیلمساز قرار می گیرد. فیلم‌های کوتاه از آنجا که بستری مناسب برای شکل گیری ایده‌هایی جذاب هستند، همیشه به عنوان بخشی از استودیو است بوده و حیات دارند.