فیلم و انیمیشن

از همان لحظه اول که زمان حادث شد حرکت بود. حرکت نه آغازی برای آن چه قصه اش جایی پایان می یابد بل اندیشه ای است که در دم به ذهن می رود و نه یک ذهن که هزاران. صدایش می شنوند و نغمه اش به جان می خرند. حرکت هستی است، چون هر چه از حرکت باز ایستاد مرگش گفتیم. برای هر چیز حرکتی موزون می سازیم و در آن رقصی می بینیم، بازتابی از رقصی ازلی که در جان نشسته.

تیزر تبلیغاتی

پوستر تبلیغاتی اگر چه چون دوران ژول شره Jules Chéret سرآمد نیست و رنگ و بوی تازگی را از دست داده است و فنی کهن سال برای تبلیغات…

موشن گرافیکس

تمرکز برروی یک پیام ویژه و یا برجسته سازی پیام معمولا در کمپین های تبلیغاتی موثر هستند. کمپین تبلیغاتی با داشتن استراتژی و…

انیمیشن

در بخش کپی رایتینگ چند فعالیت عمده در استودیو است انجام می‌شود. اسم گذاری، نوشتن شعار، نوشتن سوتیترها و تگ لاین ها، نوشتن مواد…

آرم استیشن

پوستر تبلیغاتی اگر چه چون دوران ژول شره Jules Chéret سرآمد نیست و رنگ و بوی تازگی را از دست داده است و فنی کهن سال برای تبلیغات…

فیلم داستانی

تمرکز برروی یک پیام ویژه و یا برجسته سازی پیام معمولا در کمپین های تبلیغاتی موثر هستند. کمپین تبلیغاتی با داشتن استراتژی و…

تیتراژ

پوستر تبلیغاتی اگر چه چون دوران ژول شره Jules Chéret سرآمد نیست و رنگ و بوی تازگی را از دست داده است و فنی کهن سال برای تبلیغات…

فیلم مستند

تمرکز برروی یک پیام ویژه و یا برجسته سازی پیام معمولا در کمپین های تبلیغاتی موثر هستند. کمپین تبلیغاتی با داشتن استراتژی و…

تیزر تبلیغاتی

تیزرهای تبلیغاتی پیوند نمودی از شیوه های تبلیغاتی اند. تیزرهای توضیحی و تیزرهای انگیزشی دو روحیه ساخت و پرداخت متفاوت دارند و نتایج متفاوت به بار می آورند و باید توجه داشت برای چه محصولی، چه نوع از تبلیغ استفاده می شود. به طور کلی معمولاً محصولاتی که تحت یک برند بسیار معروف هستند نیاز به تبلیغات انگیزشی دارند که با استفاده از تکنیک های سینمایی و بسیار چشم‌گیر تولید می شوند. اما تبلیغات برای یک محصول شناخته نشده معمولاً تلاش برای توضیح به مخاطب مناسب تر است تا او را به انتخاب محصول قانع کند. در حالی که تیزرهای برندهای بزرگ نیازمند جذب اطمینان کمتر هستند و به این ترتیب، زیبایی شناسی تیزر، ایده، روایت و بسیاری دیگر از مباحث در تیزر به عنوان نماینده برند عمل می کند چون برند نیازمند یک ویترین از هویت خود است. همانطور که بارها دیده اید هوشمندی و ناب بودن ایده های تبلیغاتی به عنوان ارزش برند عمل کرده و دیدن یک امر تازه برای مصرف کننده آن برند کسب اعتبار می کند. در حالی که تیزرهای توضیحی محور قابلیت و ویژگی های محصول را بسیار بُلد (بزرگنمایی) می کنند، تیزرهای انگیزشی شناخته شده ترین قابلیت های یک محصول را مجدداً از نو برای مخاطب نشان می دهند و به این ترتیب شاهد هستیم برای بسیاری از محصولات تیزرهای متفاوت و گوناگون ساخته می شود.
دقت در تازه بودن ایده، انطباق با جامعه هدف به لحاظ روانی و اجتماعی، و جزئیات زیادی از فضای فرهنگی باید در ایده پردازی و خلاقیت ساخت تیزرها لحاظ شود. روایت تیزرهای تبلیغاتی باید اثرگذار و کامل باشد. گنگ بودن، ابهام و کامل بیان نکردن یک روایت باید حتماً توسط تیم خلاقیت بررسی شود و نهایتاً به عنوان یک تکنیک از آنها استفاده شود تا تبدیل به خطای ناخواسته نشود. در ساخت تیزر، مدل انسانی مناسب، خلق فضای بصری دقیق، موسیقی، ریتم و تم کار باید با دقت انتخاب شود. باید تلاش کرد تیزرهای تبلیغاتی در کمترین قطع زمانی ممکن ساخته شود تا موجز باشند و اثری ایستا تر در ذهن مخاطب داشته باشند.