فیلم و انیمیشن

از همان لحظه اول که زمان حادث شد حرکت بود. حرکت نه آغازی برای آن چه قصه اش جایی پایان می یابد بل اندیشه ای است که در دم به ذهن می رود و نه یک ذهن که هزاران. صدایش می شنوند و نغمه اش به جان می خرند. حرکت هستی است، چون هر چه از حرکت باز ایستاد مرگش گفتیم. برای هر چیز حرکتی موزون می سازیم و در آن رقصی می بینیم، بازتابی از رقصی ازلی که در جان نشسته.

تیزر تبلیغاتی

پوستر تبلیغاتی اگر چه چون دوران ژول شره Jules Chéret سرآمد نیست و رنگ و بوی تازگی را از دست داده است و فنی کهن سال برای تبلیغات…

موشن گرافیکس

تمرکز برروی یک پیام ویژه و یا برجسته سازی پیام معمولا در کمپین های تبلیغاتی موثر هستند. کمپین تبلیغاتی با داشتن استراتژی و…

انیمیشن

در بخش کپی رایتینگ چند فعالیت عمده در استودیو است انجام می‌شود. اسم گذاری، نوشتن شعار، نوشتن سوتیترها و تگ لاین ها، نوشتن مواد…

آرم استیشن

پوستر تبلیغاتی اگر چه چون دوران ژول شره Jules Chéret سرآمد نیست و رنگ و بوی تازگی را از دست داده است و فنی کهن سال برای تبلیغات…

فیلم داستانی

تمرکز برروی یک پیام ویژه و یا برجسته سازی پیام معمولا در کمپین های تبلیغاتی موثر هستند. کمپین تبلیغاتی با داشتن استراتژی و…

تیتراژ

پوستر تبلیغاتی اگر چه چون دوران ژول شره Jules Chéret سرآمد نیست و رنگ و بوی تازگی را از دست داده است و فنی کهن سال برای تبلیغات…

فیلم مستند

تمرکز برروی یک پیام ویژه و یا برجسته سازی پیام معمولا در کمپین های تبلیغاتی موثر هستند. کمپین تبلیغاتی با داشتن استراتژی و…

انیمیشن

انیمیشن ها به طور کلی به دو بخش انیمیشن های روایی و موشن گرافیکس ها تقسیم می شوند. انیمیشن‌های روایی با هدف ارائه یک روایت در قالب های مختلف در تکنیک های متفاوت ساخته می شوند و به تناسب همان تکنیک ها معمولاً دسته بندی و نام گذاری می شوند مانند انیمیشن پاپت، پیکسلیشن، 2D، 3D، کات اوت و… . اما موشن‌گرافیکس‌ها که هدف تبلیغاتی دارند به تناسب توأمان محتوا و تکنیک ساخت از هم تفکیک می شوند که می توان آنها را به ویدیوهای توضیحی- اینفوگرافیک‌ها، تیزر تبلیغاتی، تلفیقی (ویدئوموشن‌ها) با فیلم رئال، لوگو اینتروها، بعضی تیتراژهای فیلم و استاپ موشن و … تقسیم بندی کرد.