پادکست عارض ۱

 

هدف پادکست عارض شنیدن حرف هنرمندان و اهالی فرهنگی است که می توانند بخشی از دایره جهان فرهنگی امروز ایران رو برای ما مجسم کنند. و در فصل اول ما به سراغ مترجمین و نویسندگان حوزه ادبیات نمایشی رفتیم و گپ و گفت کردیم. و بهانه ما برای موضوع هر گفت و گو آثار چاپ شده و یا در انتظار چاپشون بوده است.

پشت صحنه پادکست
وب سایت عارض

#پادکست-گفتگو-عارض

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!