سایه

جشنواره فیلم کوتاه سایه که از سال هشتاد و نه تا نود و یک در دوره های مختلف برگزاری، تبلیغات آن در استودیو است انجام شده است.

#جشنواره-فیلم-سایه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!