فرآب


استودیو است به سفارش شرکت فرآب به مدت پنج سال مسول طراحی و ساخت و نظارت چاپ کاتالوگ های ماهانه و گزارش سالیانه پروژه اومااویا در سریلانکا بود. این گزارش های ماهیانه هر سال در بخش یونیفرم و ساخت جلد باز طراحی می شدند و در دوره های مختلف با روش های مختلف جلد های این مجموعه دست ساز اجرا می شدند. فضای صنعتی و نمایش تکنولوژی روز به کار رفته در کار و گستردگی پروژه در کنار بیان نکات فنی و استفاده از نقشه های مختلف با روش چاپ شفاف برای صفحات میانی از خصوصیات مختلف این کاتالوگ هستند.

#کاتالوگ-فرآب

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!