اکسیر صنعت

 

شرکت اکسیر صنعت پس از سال ها فعالیت تخصصی در حوزه نفتی سفارش طراحی سایت و باز طراحی هویت بصری خود را در سال نود وشش به استودیو است داد. استودیو است با توجه به بخش های مختلف فعالیت شرکت اکسیر پکیج هویت بصری آن را طراحی کرد و برای تفکیک این بخش ها از آیکون و رنگ استفاده کرد. در نهایت سایت اکسیر صنعت طراحی شد و در ادامه استودیو است با حضور در سایت های جنوبی تاسیسات نفت و گاز ایران برای این برند عکاسی تبلیغاتی انجام داده و کاتالوگ کامل شرکت اکسیر صنعت را طراحی کرد.

#اکسیرصنعت

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!