پست بانک کتابچه ها

پست بانک ایران برای ارایه گزارش های مختلف در سمینار ها و همایش های مدیریتی و همینطور آگاه سازی کارمندان خود از فعالیت های کلیدی و نحوه ارتقا سازمان مجموعه ای از کتاب و کتابچه هایی را چاپ و توضیح می کند که در بسیاری از مواقع با استفاده از مواد بصری اینفوگرافیکس و تصویر سازی مطالب آن طراحی می شود.
استودیو است به سفارش پست بانک ایران برای این مجموعه کتاب ها طراحی یونیفرم، جلد، تصویر سازی و اینفوگرافیکس و کنترل چاپ و صحت خروجی نهایی کار را با دقت انجام میدهد
.

#پست_بانک_کتابچه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!