سوشیال‌ مدیا‌ پست بانک

پست بانک ایران سفارش طراحی یونیفرم جدید و همینطور پست های اختصاصی برای سوشیال مدیای مجموعه خود با محوریت اینستاگرام را به استودیو است داد و این همکاری در ادامه گسترده تر شده و با طراحی ادیتوریال کلندر و تقویم کاری پست های سوشیال پست بانک ادامه پیدا کرد.
برای طراحی پست های مختلف پست بانک از تکنیک های متنوع تبلیغاتی و همینطور ویدیو مونتاژ استفاده شده است.

#پست_بانک_سوشیال‌مدیا

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!