بانک سامان

 

بانک سامان برای کمپین های سوشیال مدیا و تبلیغات مورد استفاده اینستاگرام وسایت خود یک جدول زمان بندی جامع را با استودیو است پیاده سازی کرده و مواد بصری مورد نیاز این ادیتوریال کلندر به طور منظم توسط استودیو است پیاده سازی و اجرا می شود. بخش بیشتری از محتوای ارایه شده در این فریم های تبلیغاتی معرفی خدمات متنوع و بسیار بانک سامان است. استودیو است با استفاده از روش های استعاری تبلیغاتی و با توجه به کوتاه بودن زمان  فرصت نمایش در محتوای بازار یابی دیجیتال و سوشیال مدیا سعی کرده است در طراحی این فریم های تبلیغاتی تعادل مناسبی ایجاد کند تا علاوه بر دریافت سریع محتوا این فریم های تبلیغاتی خالی از لذت بصری اکتشاف نباشند.

#بانک_سامان

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!