استودیو اسفرجانی

استودیو اسفرجانی برای طراحی بسته هدیه تبلیغاتی به مناسبت نوروز سال ۱۳۹۹ به استودیو است طراحی پکیجینگ و موشن گرافیکس تبلیغاتی این هدیه را سپرد. این بسته به مناسبت سال موش و با توجه به محتوای کتاب چه کسی پنیر من را برد نوشته : «اسپنسر جانسون» و «کن بلانچارد»  طراحی شد که متن هدیه توسط خانم شهرزاد اسفرجانی  و تیم اش نوشته شد. استودیو است برای اجرای پروژه از تصویر سازی دستی استفاده کرده و در ادامه بخش های مختلف طراحی بسته بندی و ساخت ماکت و عروسک سازی بخشی از بدن موش بسته را به نحوی طراحی کرد که با دریافت آن اولین چیز که به برای مخاطب چشم گیر باشد موشی است که درون بسته پنهان شده است و دم او بیرون زده است. این موش که نماد موش زرنگ و آگاه با شخصیتی منطف درون متن کتاب است قرار است در سال جدید الهام بخش مخاطبین و مشتریان استودیو اسفرجانی باشد. برای بخش دیجیتال مارکتینگ و اهدا مجازی این هدیه موشن گرافیکس با تکنیک استاپ موشن توسط استودیو است برای پروژه طراحی شد.

#موشن_اسفرجانی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!