فرش قرمز


استودیو است به سفارش مجموعه گلد ایران بین سال های نود و پنج  تا نود وشش مجموعه ای از طرح جلد های متنوع برای این نشریه طراحی و اجرا کرده است و همینطور صفحات ویژه و پرونده های مهم بعضی شماره ها را برای دبیر مجموعه آقای پژمان راهبر طراحی و ساخته و پرداخته است.
برای طراحی جلد شماره نوروز 96 استودیو است با استفاده از نشانه های سفره هفت سین یک جلد ویژه با استفاده از کولاژ مواد واقعی طراحی و اجرا کرده است.

#نشریه-فرش-قرمز

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!